Η Ιντερβαζ ΕΕ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε τις εμπορικές
δραστηριότητες της με εξειδίκευση στην διατροφή και τον εξοπλισμό πτηνοτροφικών
μονάδων στην Ελλάδα από αρχές της δεκαετίας του 1960.

Την δεκαετία του 1980 επεκταθήκαμε στην αναπαραγωγή και την εκκόλαψη νεοσσών κρεοπαραγωγής χωρικής εκτροφής στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στα Μέγαρα Αττικής.

Περί τα μέσα της δεκαετίας του 1990 συνήψαμε εμπορική συμφωνία για την
αντιπροσώπευση-πώληση και τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα με την κορυφαία διεθνή εταιρεία κατασκευής εξοπλισμών και ολοκληρωμένων λύσεων σύγχρονων εκκολαπτηρίων την Royal Pas Reform Bv με έδρα την Ολλανδία.

Η συνεχής έρευνα και η τεχνολογική πρόοδος μας φέρνουν πιο κοντά στις ελληνικές πτηνοτροφικές επιχειρήσεις με νέες συνεργασίες και νέα δεδομένα που προωθούν και κατατάσσουν την ελληνική πτηνοτροφία και τους συνεργάτες μας όμοια με τις μεγάλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες επιχειρήσεις. Τα προϊόντα και οι εξοπλισμοί μας κατακτούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο και σπουδαία αναγνώριση από τον πτηνοτροφικό κλάδο της χώρας μας.

Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των εμπορικών και τεχνικών δραστηριοτήτων μας
συνήψαμε συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, διανομής και τεχνικών
εγκαταστάσεων για την Ελλάδα με την φημισμένη Δανέζικη κατασκευάστρια εταιρία Skiold Landmeco η οποία εξειδικεύεται σε τεχνολογικά εξελιγμένους εξοπλισμούς και συστήματα σταυλισμού για αναπαραγωγικές όρνιθες ( πατρογονικά), κρεοπαραγωγά ορνίθια                 ( broilers) και όρνιθες ωοτοκίας που προορίζονται να παράγουν σε επιδαπέδια συστήματα σταυλισμού εναρμονισμένα με τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες εκτροφών.

Μπαίνοντας στον 21 ο αιώνα επενδύσαμε και ολοκληρώσαμε την ένταξη παραγωγικών μονάδων μας στον κλάδο της βιολογικής γεωργίας και συγκεκριμένα στην παραγωγή αυγών βιολογικής γεωργίας καθώς και στην παραγωγή & εμφιάλωση εξαιρετικά παρθένου βιολογικού ελαιολάδου ανώτερης ποιότητας.

Συνεχίζουμε δυναμικά και στις μέρες μας με την παραγωγή επιλεγμένων φυλών νεοσσίδων πουλάδων αυγοπαραγωγής, προσφέροντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις στην ελληνική αυγοπαραγωγό πτηνοτροφία.