Εκκολαπτήρια – Intervaz


Τα εκκολάψιμα αυγά που εισάγουμε προέρχονται από πατρογονικά σμήνη απαλλαγμένα – ελεύθερα από :

Μυκοπλασμώσεις ( Synoviae & Gallisepticum),Σαλμονελώσεις ( S. Entereditis, S. Typhimurium, S.-Gallinarum) , TRT, A.I. κλπ ιούς-παθογόνα.

Εγγυούμαστε για το maximum των αποδόσεων για υγιείς και παραγωγικές νεοσσίδες πουλάδες ωοτοκίας των διακεκριμένων φυλών.

Lohmann Brown Classic – Lohmann White LSL

H&N Brown  – H&N White

HyLine Brown – HyLine White W80  

ISA Brown- ISA White

Σας παρέχουμε:

Σχολαστικές  & ολοκληρωμένες υπηρεσίες εμβολιασμού για Marek, Bρογχίτιδα, Ψευδοπανώλη καθώς και λοιπούς  εμβολιασμούς κατά παραγγελία,  εφ όσον το επιθυμείτε.